กิจกรรมส่งเสริมการขาย การรับประกันความคุ้มครอง COVID-19 - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส