เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - TPIPL - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - TPIPL

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - TPIPL
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก LDPE&EVA กระเบื้องคอนกรีตไฟเบอร์ซีเมนต์ อิฐมวลเบา ธุรกิจรับกำจัดกากอุตสาหกรรม และธุรกิจน้ำดื่ม นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน ได้แก่ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิต solar film กาวน้ำ กาวผง และสี ธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวะอินทรีย์ และธุรกิจผลิตแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก