ชี้แจงกรณีพนักงานสาขาตรวจพบเชื้อ COVID-19 - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส