เปิดจองหุ้น IPO บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) - STECH - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) - STECH

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) - STECH
 
1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ ให้แก่ภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม
​2. ให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรืองานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์ ได้แก่ งานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก