เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - MQDC - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - MQDC


 
บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลีย” “มัลเบอร์รี่  โกรฟ” “วิสซ์ดอม”  “มาร์เบิล กรีน” และ “ดิ แอสเพน ทรี” เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท และลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก