กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส แถลงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ประจำปี 2563 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส แถลงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ประจำปี 2563

กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส  จัดงาน “แถลงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ประจำปี 2563” โดยมีคณะผู้บริหารจาก บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมให้ข้อมูลผลประกอบการและภาพรวมธุรกิจในปี 2562 และแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ปี 63 แก่สื่อมวลชน นำโดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, คุณพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จาก บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), คุณเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ จาก บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด, และผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด นำโดย คุณรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการบริหาร, คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย, คุณกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเวลธ์แมเนจเมนท์ และคุณยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน กิจกรรมมีขึ้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ