โปรเอ็น คอร์ป โรดโชว์ เสนอขายไอพีโอ | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

โปรเอ็น คอร์ป โรดโชว์ เสนอขายไอพีโอ

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN นำโดยคุณสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และคุณยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เชิญผู้บริหารจากบมจ.โปรเอ็น คอร์ป คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณนริศ รัตน์เยี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและปฏิบัติการ และคุณนิติธร ดีอำไพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ มาบรรยายสรุปข้อมูลเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) พร้อมตอบข้อซักถามแก่ที่ปรึกษาการลงทุนที่เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 64 ที่ห้องเกรซ ชั้น 3