บทวิเคราะห์หุ้นรายวันและข้อมูลการลงทุน | หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

Pair Trade

ค้นหาบทวิเคราะห์
ปิดสถานะ Pairs Trade คู่ BCP-BCPG และ BTSGIF-BTS

[Pair Trade]

แนะนา ซื้อ (Long) BTSGIF พร้อมกับขายชอร์ต (Short Sell) BTS

[Pair Trade]

แนะนา ซื้อ (Long) BCP พร้อมกับขายชอร์ต (Short Sell) BCPG

[Pair Trade]

แนะนำขายชอร์ต (Short Sell) VGI พร้อมกับซื้อ (Long) VGI-W1

[Pair Trade]

ให้ปิดสถานะ Pairs Trade ด้วยการขาย GPSC พร้อมกับซื้อคืน COM7

[Pair Trade]

Pair Trade

[Pair Trade]

แนะนาให้ปิดสถานะ Long AP พร้อมกับ Short CBG

[Pair Trade]

ซื้อ (Long) AP พร้อมกับขาย (Short) CBG

[Pair Trade]

ซื้อ (Long) CPN พร้อมกับขาย (Short) HMPRO

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long WHA พร้อมกับ Short DTAC

[Pair Trade]

Pair Trade

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long KANK พร้อมกับ Short SCB

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long KCE พร้อมกับ Short AOT

[Pair Trade]

Pair Trade

[Pair Trade]

ซื้อ (Long) KBANK พร้อมกับขาย (Short) SCB

[Pair Trade]

ซื้อ (Long) BEC พร้อมกับขาย (Short) PSL

[Pair Trade]

Pair Trade

[Pair Trade]

กลยุทธ์ Pairs Trade : ซื้อ (Long) SPCG พร้อมกับขาย (Short) SIRI

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long SIRI พร้อมกับ Short SCB

[Pair Trade]

ซื้อ (Long) SIRI พร้อมกับขาย (Short) SCB   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

แนะนำปิดสถานะ RS: INTUCH   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

Pair Trade   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long TICON และ Short AAV   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

Long TICON พร้อมกับ Short AAV   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long TICON และ Short TVO   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

Long TICON พร้อมกับ Short TVO   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long PS และ Short AAV   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long TCAP และ Short SF   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

Long PS พร้อมกับ Short AAV   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

แนะนำให้ปิดสถานะ Long CPALL และ Short SF   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]

Pair Trade   [อ่านต่อ]

[Pair Trade]