ASP Care l กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/63 สู้โควิด-19 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ASP Care l กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/63 สู้โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นเหตุให้มีผู้บริจาคลดน้อยลง จึงทำให้ปริมาณโลหิตสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ในการเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ทุกๆ ไตรมาส ภายใต้โครงการ ASP Care | Blood Donation ในครั้งนี้มีเพื่อนพนักงานกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม และได้โลหิตที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 61 คน คิดเป็นประมาณ 21,350 c.c. กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563