บทวิเคราะห์หุ้นรายวันและข้อมูลการลงทุน | หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

LATEST RESEARCH

ค้นหาบทวิเคราะห์
Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

PTTEP, News Plus

[News Plus]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Insight 30 Nov 21

[Global Daily Insight]

Market Talk

[ASP Daily]

ถือเงินสด 25% ในพอร์ต รอจังหวะซื้อกลับ   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

THANI, สัญญาณการฟื้นตัวชัดขึ้นตั้งแต่ 4Q64   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

Equity Talk

[ASP Daily]

Turnover List

[Turnover List]

น่าจะ Rebound บ้าง

[Technical View]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

News & Views

[News & Views]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Weekly Commentary 29 Nov 21

[Global Weekly Commentary]

FPT, พร้อมกลับมาฟื้นตัวปี 2565   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

ASK, ภาพรวมสินเชื่อยังโตต่อเนื่อง   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

ปรับพอร์ตรับ Omicron … เงินสด 25%   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Market Talk

[ASP Daily]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

News plus: กลุ่มพลังงาน: น้ำมันปิโตรเลียมและโรงกลั่น

[News Plus]

Oh my god

[Technical View]

Turnover List

[Turnover List]

News plus: กลุ่มพลังงาน : ถ่านหิน

[News Plus]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

News Plus: กลุ่มธนาคารพาณิชย์

[News Plus]

News & Views

[News & Views]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

GULF, News Plus

[News Plus]

PTT, News Plus

[News Plus]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Earnings Guide

[Earnings Guide]

Global Daily Focus 26 Nov 21

[Global Daily Insight]

Market Talk

[ASP Daily]

สลับกลุ่มมาเปิดเมือง รอมติ ศบค. ผ่อนคลาย   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

TMT, ผ่านจุด Peak ไปแล้ว เหลือจุดดีแค่ปันผล   [อ่านต่อ]

[สับเปลี่ยน(Switch)]   [Equity Talk]

Equity Talk

[ASP Daily]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

ย่ำฐาน

[Technical View]

Turnover List

[Turnover List]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

News & Views

[News & Views]

Global Stocks Focus 2 หุ้นขนส่งยักษ์..ต้อนรับเทศกาลปลายปี

[Global Stocks Focus]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

Global Stock Focus 25 Nov 21: 2 หุ้นขนส่งยักษ์..ต้อนรับเทศกาลปลายปี

[US]

News Plus: GULF/PTT

[News Plus]

Global Stock Focus 25 Nov 21: 2 หุ้นขนส่งยักษ์..ต้อนรับเทศกาลปลายปี

[Consumer Discretionary]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Focus 25 Nov 21

[Global Daily Insight]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

Market Talk

[ASP Daily]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

แรงหนุนจาก Fund Flow ขาดตอนระยะสั้น   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

PYLON, คว้างานใหญ่สำเร็จ Backlog หนาแน่น   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

Equity Talk

[ASP Daily]

รอสัญญาณบวก

[Technical View]

Turnover List

[Turnover List]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

News & Views

[News & Views]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

BJCHI, การฟื้นตัวที่น่าจับตามอง   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Focus 24 Nov 21

[Global Daily Insight]

ERW, News Plus

[News Plus]

ASP Quant Pack

[ASP Quant Pack]

INSET, ภาพโอกาสเติบโตสูงระยะกลางยาวมาเต็ม   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

SET Index ยังต้องอึดอัดกันไปอีกพัก   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

VGI, แนวโน้มกำไรยังไม่กลับไปสู่ระดับปกติ   [อ่านต่อ]

[สับเปลี่ยน(Switch)]   [Equity Talk]

Market Talk

[ASP Daily]

Equity Talk

[ASP Daily]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

News & Views

[News & Views]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

รอเลือกทาง

[Technical View]

Turnover List

[Turnover List]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

CK, กระแสมาก่อนกำไร   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Focus 23 Nov 21

[Global Daily Insight]

AOT, เด่นที่การฟื้นตัวมีความแน่นอน   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

เทคโนโลยีสารสนเทศ : TRUE+DTAC ดีต่ออุตสาหกรรม   [อ่านต่อ]

[เพิ่มน้ำหนักการลงทุน (Overweight)]   [Industry Update]

News Plus: กลุ่มธนาคารพาณิชย์

[News Plus]

Market Talk

[ASP Daily]

คาด SET เคลื่อนไหวกรอบ 1641–1658 จุด   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

Equity Talk

[ASP Daily]

Turnover List

[Turnover List]