บทวิเคราะห์หุ้นรายวันและข้อมูลการลงทุน | หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

LATEST RESEARCH

ค้นหาบทวิเคราะห์
Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

SCGP, News Plus

[News Plus]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Weekly Commentary 20 Sep 21

[Global Weekly Commentary]

KSL, ธุรกิจน้ำตาลจะฟื้นชัดเจนในปี 2565   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

กทม. ยังไม่พร้อมเปิด SET ยังไม่พร้อมขึ้น   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Market Talk

[ASP Daily]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

Equity Talk

[ASP Daily]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

News Plus: กลุ่มพลังงาน : ถ่านหิน

[News Plus]

News Plus: กลุ่มพลังงาน: น้ำมันปิโตรเลียมและโรงกลั่น

[News Plus]

แนวรับ Gap

[Technical View]

Turnover List

[Turnover List]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

News & Views

[News & Views]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Focus 17 Sep 21

[Global Daily Focus]

Market Talk

[ASP Daily]

บาทอ่อนค่า อย่าเพิ่งหวังเงินนอกหนุนตลาดฯ   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

Earnings Guide

[Earnings Guide]

News Plus: กลุ่มเกษตรและอาหาร ราคายางแท่งฟื้นตัว...หมู ไก่ยังทรงตัวต่ำ

[News Plus]

ย่ำอยู่กับที่

[Technical View]

Turnover List

[Turnover List]

News & Views

[News & Views]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

GPSC, News Plus

[News Plus]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Focus 16 Sep 21

[Global Daily Focus]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

Market Talk

[ASP Daily]

SET Index เคลื่อนไหวกรอบจำกัด   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

ความผันผวนจะลดลง

[Technical View]

Equity Talk

[ASP Daily]

News & Views

[News & Views]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

BBIK, พร้อมเติบโตไปกับกระแสเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล   [อ่านต่อ]

[Equity Talk]

Turnover List

[Turnover List]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Focus 15 Sep 21

[Global Daily Focus]

ASP Quant Pack

[ASP Quant Pack]

SCGP, เริ่มเห็นสัญญาณเตือนภัย   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

ICN, มีลุ้น Re-rate Valuation ตามกระแสดิจิตอล   [อ่านต่อ]

[Equity Talk]

Market Talk

[ASP Daily]

หุ้น Cap ใหญ่ Free Float ต่ำ กำหนดทิศทาง   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

Equity Talk

[ASP Daily]

Turnover List

[Turnover List]

แนวรับตรง Gap

[Technical View]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

News & Views

[News & Views]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

TAPAC, 3Q64 เติบโต QoQ ...ฟื้นตัวดีกว่าคาด   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Daily Focus 14 Sep 21

[Global Daily Focus]

Market Talk

[ASP Daily]

Sector Rotation มอง เปิดเมือง Laggard   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

News Plus: กลุ่มการบิน รับ Sentiment บวกเปิด 5 จังหวัด

[News Plus]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

Sideway

[Technical View]

Equity Talk

[ASP Daily]

เช่าซื้อ: ภาพรวมธุรกิจจะฟื้นตัวชัดขึ้นตั้งแต่ 2H64   [อ่านต่อ]

[น้ำหนักการลงทุนเท่าตลาด (Neutral)]   [Industry Update]

AP, Presale 8M64 โตได้ดีจากแนวราบ   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

VNG, ต่อจิ๊กซอร์สู่การเติบโตที่ยั่งยืน   [อ่านต่อ]

[ซื้อ(Buy)]   [Equity Talk]

News & Views

[News & Views]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]

Global Weekly Commentary 13 Sep 21

[Global Weekly Commentary]

SYNTEC, อยู่ในช่วงเวลายากลำบาก   [อ่านต่อ]

[สับเปลี่ยน(Switch)]   [Equity Talk]

Market Talk

[ASP Daily]

Asset Allocation

[Market Outlook]

หลายปัจจัยเข้ามาพร้อมกัน แต่น้ำหนักไม่มาก   [อ่านต่อ]

[Market Talk]

Warrant Corner

[Warrant Corner]

Derivative Talk

[Derivative Talk]

Fortune Sticks

[Fortune Sticks]

News Plus: กลุ่มพลังงาน: น้ำมันปิโตรเลียมและโรงกลั่น

[News Plus]

News Plus: กลุ่มพลังงาน : ถ่านหิน

[News Plus]

Equity Talk

[ASP Daily]

EMA 10 วัน…ยังเหนียว

[Technical View]

Turnover List

[Turnover List]

ชิ้นส่วนฯ: Demand ชิ้นส่วนเติบโต...ชอบ KCE และ SVI   [อ่านต่อ]

[ลดน้ำหนักการลงทุน (Underweight)]   [Industry Update]

News & Views

[News & Views]

Daily Quotations

[Daily Quotations]

Daily Metastocks

[Daily Metastocks]

ปรับหมากกลยุทธ์

[ปรับหมากกลยุทธ์]