กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต้าน COVID-19 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต้าน COVID-19

กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ในฐานะสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ร่วมกับสมาคมฯ และสมาชิกในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19 สมทบทุนบริจาคเงิน ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย เป็นตัวแทนสมาชิกส่งมอบเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิฯ โดยนายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินบริจาคนี้จะนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยต่อไป