ไมโครลิสซิ่ง โรดโชว์ เสนอขายไอพีโอ | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ไมโครลิสซิ่ง โรดโชว์ เสนอขายไอพีโอ

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO นำโดยคุณเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ และคุณยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานตลาดทุน เชิญผู้บริหารจากบมจ.ไมโครลิสซิ่ง คุณวินิตย์ ปิยะเมธาง กรรมการผู้จัดการ และคุณกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน มาบรรยายสรุปข้อมูลเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) พร้อมตอบข้อซักถามแก่ที่ปรึกษาการลงทุนที่เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 63 ที่ห้องเกรซ ชั้น 3