ASP Care l กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 16 รวมเหล่าฮีโร่ ... ใครๆ ก็เป็นได้ เพียงให้สิ่งที่เรามี กับคนที่ขาดแคลน | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ASP Care l กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 16 รวมเหล่าฮีโร่ ... ใครๆ ก็เป็นได้ เพียงให้สิ่งที่เรามี กับคนที่ขาดแคลน

กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ ASP Care | Blood Donation ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 16 โดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริจาคขาประจำ และผู้บริจาคหน้าใหม่ ทั้งพนักงานในกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส และบุคคลภายนอกในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น อละได้โลหิตที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 105 คน คิดเป็นประมาณ 36,750 c.c.
ขอขอบคุณผู้ใจดีที่ร่วมบริจาค และที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนคนรู้จัก ลูกค้า มาร่วมบริจาค เพื่อส่งโลหิตเข้าสำรองในธนาคารโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งถัดไปจะมีขึ้นใน วันที่ 15  ธันวาคม 63 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้