บล.เอเซีย พลัส ร่วมงานสัมมนา SET in the City 2020 Next Normal หาหุ้นเติบโต ฝ่า COVID | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บล.เอเซีย พลัส ร่วมงานสัมมนา SET in the City 2020 Next Normal หาหุ้นเติบโต ฝ่า COVID

สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ ได้รับเชิญร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรงานสัมมนา SET in the City 2020 Next Normal หาหุ้นเติบโต ฝ่า COVID ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจาะลึกวิเคราะห์หุ้น และการลงทุนตลาดหุ้นไทย  ผ่านระบบ Virtual Conference  เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้ลงทุนในยุคดิจิตัล มีผู้สนใจร่วมรับชม รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลผ่านการรับชมสดอย่างคึกคัก เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563