กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส บริจาคเครื่องใช้สำนักงาน สำหรับพัฒนาชุมชนและโรงเรียน | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส บริจาคเครื่องใช้สำนักงาน สำหรับพัฒนาชุมชนและโรงเรียน

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ในนามกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ส่งมอบเครื่องใช้สำนักงานให้กับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อนำไปใช้พัฒนาชุมชนต่อไป โดยมีคุณพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และคุณวิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล จากบมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบให้กับ คุณวรนุช นุ่มน้อย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานเหล่านี้มาจากการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และชั้น 3 โดยสำนักงานเขตฯ จะนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายต่อไป