ทีมนักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส คว้า 6 รางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม IAA Best Analyst Awards 2020 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ทีมนักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส คว้า 6 รางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม IAA Best Analyst Awards 2020

ทีมนักวิเคราะห์ของบล.เอเซีย พลัส คว้า 6 รางวัล "นักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม IAA Best Analyst Awards 2020" จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
  • รางวัลนักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐานยอดเยี่ยม (ประเภทนักลงทุนสถาบัน) - คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ
  • รางวัลทีมวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงที่สุด (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน) - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • รางวัล Outstanding (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล)  
​           หมวดอนุพันธ์ - คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
           กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี - คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
           กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - คุณเอนกพงศ์ พุทธาภิบาล
           กลุ่มบริการ - คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564