เอเซีย พลัส แถลงผลการดำเนินธุรกิจ ใน Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เอเซีย พลัส แถลงผลการดำเนินธุรกิจ ใน Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคุณพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินธุรกิจประจำไตรมาส 4/2563 ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day ไตรมาส 4/63” ผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนที่ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 64  สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ คลิก