พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บมจ.แอสเซทไวส์ | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บมจ.แอสเซทไวส์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW นำโดยคุณ ยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าสายงานตลาดทุน บล.เอเซีย พลัส และคุณศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 206 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.82 บาท งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564