พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บมจ.โปรเอ็น คอร์ป | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บมจ.โปรเอ็น คอร์ป

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN นำโดยคุณ ยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าสายงานตลาดทุน บล.เอเซีย พลัส และคุณสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.25 บาท งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564