แอสเซทไวส์ โรดโชว์ เสนอขายไอพีโอ | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

แอสเซทไวส์ โรดโชว์ เสนอขายไอพีโอ

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW นำโดยคุณศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และคุณยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เชิญผู้บริหารจากบมจ.แอสเซทไวส์ คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณปัญญา นันทกิจตระกูร ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน มาบรรยายสรุปข้อมูลเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) พร้อมตอบข้อซักถามแก่ที่ปรึกษาการลงทุนที่เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 64 ที่ห้องเกรซ ชั้น 3