เอเซีย พลัส บริจาค 1 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เอเซีย พลัส บริจาค 1 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ร่วมบรรเทาวิกฤติโควิด-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสิ่งของจำเป็นรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินจาก นางสาวกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเวลธ์ แมเนจเมนต์ (คนที่ 1 จากขวา) และคุณวาณี ประทีปชัยกูร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดบุคคล (คนที่ 1 จากซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด