กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส แถลงผลการดำเนินธุรกิจ ไตรมาส 3/64

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคุณพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินธุรกิจประจำไตรมาส 3/2564 ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน SET Opportunity Day ไตรมาส 3/64” ผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนที่ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 64  ชมย้อนหลัง คลิก