ทีมนักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส คว้ารางวัล ทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม IAA Best Analyst Awards 2021 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ทีมนักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส คว้ารางวัล ทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม IAA Best Analyst Awards 2021

ทีมนักวิเคราะห์ของบล.เอเซีย พลัส คว้ารางวัล "ทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม IAA Best Analyst Awards 2021" จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
  • รางวัลชนะเลิศ ทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • ​ผลงาน Outstanding (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล)  
           กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา - คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
           กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) - คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565